ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เป็นกรรมการออกรางวัลฉลากออมสิน

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานสลากออมสิน เรียนเชิญเป็นกรรมการออกรางวัลฉลากออมสิน งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560