ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร HOWE เดือน พฤศจิกายน 2559

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร HOWE (HOWE MAGAZINE) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 เกี่ยวกับ “Go Hair ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”