ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ร่วมงาน “รักษ์ผ้าไทย สายใยวัฒนธรรม” พ.ศ. 2556

ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ร่วมงาน “รักษ์ผ้าไทย สายใยวัฒนธรรม” พ.ศ. 2556

ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รวมเดินการกุศลงาน “รักษ์ผ้าไทย สายใยวัฒนธรรม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556”