นายศุภโชค ไพพรรณรัตน์ ผู้บริหารบริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้งจำกัด เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

นายศุภโชค ไพพรรณรัตน์ ผู้บริหารบริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ดติ้งจำกัด เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จัดโดย สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เมือวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ.ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ