ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 มิถุนายน 2560 เปิดคฤหาสน์หลังงามมูลค่า 500 ล้านบาท ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์

เปิดคฤหาสน์หลังงามมูลค่า 500 ล้านบาท ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์